Punkty edukacyjne


E-szkolenia spełniają kryteria wymagane przez Naczelną Radę Lekarską do uzyskania przez uczestnika punktów edukacyjnych w ramach kształcenia podyplomowego. Edumetriq jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku pod nr 53-000106-003-0001. Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, za udział w kursie "Zdrowe odżywianie się i aktywność fizyczna" lekarzowi przysługują 42 punkty edukacyjne.