Narodowy Program Zdrowia


Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 został wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. na podstawie art.9 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. Cele strategiczne Narodowego Programu Zdrowia to przede wszystkim:


  1. wydłużenie życia Polaków,
  2. poprawa jakości ich życia związanej ze zdrowiem,
  3. ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.

Szkolenie „Zdrowe odżywianie się i aktywność fizyczna” realizowane jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia, Celu Operacyjnego 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa, zadania Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie zasad zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.


Zgodnie z Celem Operacyjnym 1, wspieranie prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w Polsce jest niezwykle istotne ze względu na rosnący odsetek osób z nadwagą i otyłością. Zawarte w Narodowym Programie Zdrowia działania i strategie mają na celu poprawę świadomości społeczeństwa na temat znaczenia prawidłowo zbilansowanej diety oraz korzyści z podejmowania regularnej aktywności fizycznej w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.


Celem realizacji zadania Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie zasad zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej jest rozwój kompetencji pracowników ochrony zdrowia uczestniczących w działaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości. Wzrost kompetencji lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz kadry zarządzającej POZ wpłynie na większą efektywność działań promujących właściwe nawyki żywieniowe i aktywność fizyczną, a w dalszej konsekwencji przyczyni się do poprawy sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.


Więcej informacji o „Narodowym Programie Zdrowia”