Edumetriq


Edumetriq Akademia Ochrony Zdrowia specjalizuje się w dostarczaniu e-szkoleń, podręczników oraz innych materiałów na potrzebę kształcenia podyplomowego profesjonalistów medycznych. Współpracujemy z uczelniami i instytutami medycznymi w Polsce i za granicą. Nasze kursy i podręczniki są przygotowane i recenzowane z zachowaniem procedur właściwych dla publikacji naukowych.