W związku z rozprzestrzeniającą się plagą otyłości wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w Polsce, niezbędna jest edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie prawidłowego odżywiania oraz aktywności fizycznej. Pracownicy POZ mają bezpośredni kontakt z pacjentami i mogą skutecznie przeciwdziałać otyłości, w tym poprzez edukowanie i promowanie zachowań prozdrowotnych. 

Szkolenie stanowi odpowiedź na problem otyłości, będący jednym z największych współczesnych problemów w zakresie zdrowia. Kompleksowo omawia zagadnienie zdrowego żywienia się i aktywności fizycznej oraz problemów związanych z nieprawidłowymi nawykami w tym zakresie. Jest źródłem niezbędnej dla lekarza wiedzy dotyczącej profilaktyki otyłości i chorób dietozależnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. 

Ukończenie szkolenia upoważnia do uzyskania 42 punktów edukacyjnych, potwierdzonych certyfikatem.